Kleuren

Kleuren op een beeldscherm wijken in lichte mate af van de realiteit